Velikonoce v Holostřevech

Velký pátek
12.00h křížová cesta (krajinou jarní)
17.00h Velkopáteční pobožnost (kostel sv. Mikuláše)

ostatní čas bude tichý, usebraný, bez jídla, bez oficiálního programu, bude to čas pro vaše srdce


Bílá sobota
bude usebraná a bez oficiálního programu, proběhnou přípravy na pondělní pomlázku
(malování vajíček, pletení pomlázek, vyřezávání píšťalek)


večerní odjezd ke Všem svatým
22:00 – 1:00 vigilie (noční mše) kostel Všech svatých na Roudné
agapé (oslava vzkříšení) DOMEČEK bratří Františkánů
návrat do Holostřev


Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)

možnost pobývání u nás v Holostřevech
slavení Zmrtvýchvstání


Velikonoční pondělí
pomlázka

 

příspěvek na ubytování 75Kč (v případě pomoci s prací na faře je možné domluvit slevu) doprava: dálnice na Rozvadov, exit Benešovice / vlak, bus možný s odvahou a trpělivostí s sebou: karimatku, spacák, vlastní jídlo