Valná hromada 2010

schůze valné hromady komunity noe

konané v neděli 21.11.2010

Diecézní centrum mládeže, Plzeň

Františkánská ul. 11

Program:

12:30 Oběd

13:30 Jednání

  1. Zpráva o činnosti o.s. v roce 2010
  2. Zpráva o hospodaření v roce 2010/ výhled na rok 2011
  3. Plán činnosti pro rok 2011
  4. Přijetí nových přidružených členů z řad hostů
  5. Volba koordinační rady a statutárního zástupce
  6. Dispoziční právo k bú
  7. Volba kontrolní komise, pokladníka
  8. Členské příspěvky
  9. Různé
  10. Usnesení

16:00 Kuloáry, povídání

Pozvaní členové sdružení: Robert Frouz, Markéta Frouzová, Hana Plavcová, Jan Pechar, Jakub Chvojka, Tereza Chvojková,Tomáš Bernhardt, Petra Bernhardtová, Marie Linková, Kristina Nesvedová, Štěpán Strýček, Eduard Řezníček, Jana Řezníčková, Pavel Sláma, Jana Slámová, Ilona Urbanová, Josef Vajskebr, Jaromír Veselák, Přemysl Brada, Jana Bradová, Lukáš Petrlík, Veronika Petrlíková, Micheala Zemenová,Marek Nábělek, Jana Svobodová, Kamila Jůzlová, Renata Balašová, Ivana Dlohošová, Jakub Dlohoš, Kateřina Kubešová, Petr Křížek, Jakub Váně.

Pozvaní hosté: bratři Františkáni, Kristina Kočárková, Linda Weissarová, Lucie Jonášová, Tereza Jašová, Tereza Filipová, Jana Fojtíčková, Martin Fojtíček


Dotazy směřujte na: kozakova.tereza@gmail.com, 774 23 18 19

Pozvánka na valnou hromadu ke stažení zde