Dění na faře

Zde se můžete dočíst co vše lze na faře zažít.  Termíny nejbližších akcí naleznete v našem kalendáři zde.

Schólé ve stodole Cyklus přednášek a seminářů určený všem, kteří chtějí získat hlubší pohled na svět, na smysl vzdělání i na sebe sama. Účastníci mají možnost zažít vzdělávání v původním smyslu jako snaha o kultivaci duše a dialog. Na Schólé prezentují své příspěvky studenti, odborníci z různých oborů i známé osobnosti. Programy z některých předchozích ročníků jsou k nahlédnutí zde. (Schólé ve stodole - staré programy ke stažení)

Velká letní schólé Týdenní prázdninový program, který prohlubuje  a rozšiřuje víkendový cyklus „Schólé ve stodole“ . Do pravidelného denního rytmu jsou zasazeny vzdělávací semináře, výtvarné dílny, práce na zahradě a v domě, kontemplativně laděná modlitba.

Promítání u kamen – „venkovská odnož" filmového festivalu Finále Fara v Holostřevech se jednou ročně promění v „minikino", kde se promítají filmy poskytnuté plzeňským festivalem Finále. Účastníci přijíždějí za atmosférou barokní fary, náladou velké klenuté místnosti s praskajícím dřevem v kamnech a výbornými filmy.

Holostok Víkendový hudební a divadelní festival, který umožňuje seznámení se začínajícími i známými osobnostmi naší hudební a divadelní scény a jejich tvorbou. Organizace je z velké části zajišťována dobrovolníky z řad středoškolské a vysokoškolské mládeže.

Loučení s létem Víkendový pobyt s programem (zážitkové aktivity, koncerty, hry pro celé rodiny, semináře pro rodiče) pro děti i dospělé. Cílem je  upevnění a prohloubení rodinných vztahů, sebepoznávání, inspirace pro rodinný život.

Velikonoce v Holostřevech Spolu s přidruženými členy komunity slavíme na Zelený čtvrtek seder pesach. Na Velký  pátek jdeme již se všemi zájemci křížovou cestu a účastníme se velkopáteční bohoslužby – ostatní čas je tichý, usebraný, bez jídla a oficiálního programu.  V neděli a pondělí je u nás možné vyradovat ze Vzkříšení, pobejt, pomlčet, poslavit, i pomlázku zkusit.

Ora et Labora Podzimní víkend, na kterém je možno pracovat pod vysokými stropy fary a ještě vyšším nebem, naslouchat tichu, vnímat poezii, pít víno a burčák, zpívat, být spolu....

Společenství mládeže Pravidelné schůzky skupiny středoškoláků z místního regionu - sdílení, zábava i práce blízko přírodě i sobě.

Příležitostné brigády Komunita stále pracuje na obnově historicky cenného objektu barokní fary v Holostřevech. Některé z víkendů proto věnujeme důležitým pracím v domě a na zahradě. Jakákoli pomoc je vítaná.

„Čas jen tak“ Přijet pobýt je možné i mimo oficielní program. Přejeme si, aby náš Dům byl místem, kde je možné obnovit síly, potkat se s radostí a pokojem, nechat se "znovu stvořit" (re-creovat). Kromě velkých akcí a setkání  tomu slouží i "obyčejné" časy s pečením chleba, modlitbou, čtením, výletem nebo prostě jen tak spolu-bytím.

Spolupráce s vesnicí Společně s vesnicí pořádáme dětský den, vánoční koncert, vánoční půlnoční bohoslužbu, letos poprvé i masopust. Na faře se k naší radosti nově scházejí holostřevští, aby probrali, co vesnice potřebuje, nebo aby prostě jen tak popovídali.

 

Pobyty organizací pracující s mládeží Prostory v přízemí fary také nabízíme k pobytům různých organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Více se o možnostech ubytování dozvíte možnosti ubytování - fara v Holostřevech