Partneři

Komunita Noe je obdarovávaná peněžně i nepeněžně. Mnoho osob a organizací nám pomáhá skrze spolupráci a modlitbu.

Soukromí dárci

Finanční příspěvky od blízkých osob či spřátelených organizací

Pravidelné finanční příspěvky od pěti osob a rodin umožňují Komunitě hradit různé výdaje. V roce 2009 byla částka využita na vybudování podlahy v kapli.

Nefinanční dary od blízkých osob či spřátelených organizací

Ještě více lidí nás každoročně potěší nefinančními dary. Seznam doposud obdržených darů

Grantové prostředky

Důležitými příjmy jsou pro nás i grantové prostředky od místních samospráv, státního rozpočtu či soukromých nadací. Za dlouhodobou podporu děkujeme především Městu Boru, Městu Plzni, Plzeňskému Kraji, Nadaci Renovabis, Nadaci O2 , Nadaci Via, Nadaci Vodafone, Nadačnímu fondu pro sociální aktivity občanů města Plzně, Ministerstvu kultury a MAS Český les.

Přiznané grantové prostředky v roce 2010

Město Bor:        Oprava kostela sv. Mikuláše v Holostřevech

Město Plzeň:      Celoroční činnost sdružení

Plzeňský Kraj:    Podzimní Schólé a Velká letní schólé

Farnost Cheb:    Finanční prostředky na vozík a projektovou dokumentaci

Nadace O2:       Zátoka Noe

NFSA                Realizace podlahy v přízemí fary v Holostřevech

MKČR:              Opravy kostela sv. Mikuláše v Holostřevech

Vodafone:         Potraviny pro zajištění akcí

Spolupracující organizace

Farnost severní předměstí Plzeň|Farnost Cheb|Domaslav|Ledovec|Místní akční skupina Český Západ|Městská Charita Plzeň