Kostel

Snímání věže kostela, květen 2011 Záchrana kostelní věže byla dokončena.

Máme radost. Radujte se s námi! Po dvouletém úsilí se nám podařilo kompletně opravit zastřešení kostelní věže od hlavní římsy až po vrcholový kříž. Ten je nyní zlatý. Žijeme v naději, že nová střecha věže vydrží aspoň sto let. Přečtěte si: příběh opravy věže podrobně.

 

Pokračování našeho společného díla.
Jak už asi víte, od Ministerstva kulury ČR jsme letpos získali 220.000Kč na opravu našeho kostela. Město Bor přispělo částkou 20 000 Kč, která nám pomůže s nutným spolufinancováním získané dotace. Opravy plánované pro rok 2010 by měly být dokončeny v listopadu.

Jaké jsou naše kroky k opravě kostela?

o Kostel sv. Mikuláše jsme v lednu 2009 získali do dlouhodobého pronájmu od římsko-katolické církve společně se stavební dokumentací, ve které je navržen postup při provádění stavebních oprav.

o V roce 2010 jsme zažádali o příspěvek na opravu věže do Havarijního programu Ministerstva kultury a Města Bor, který bude použit na částečnou opravu krovu a zdění věže.

 

 

 

 

 

Co přesně trápí kostel sv. Mikuláše v Holostřevech?

Trhliny v presbytáři (strop nad hlavním oltářem)

o Ze statického posudku jsme zjistili, že obvodové zdivo v presbytáři bylo narušeno vlhkostí a mrazy. Na křížové klenbě stropu se z tohoto důvodu vytvořila velká trhlina.

o Trhlina probíhá od lunety klenby k závěru presbytéře. V důsledku rozklápění došlo k otevření širokých prasklin v lunetách závěru klenby a dochází tak k vypadávání pojiva a menších šíbrů z rozvolněného zdiva v okolí prasklin v klenbě.

o Celkový stav klenby nad presbytářem je ve statickém posudku hodnocen jako havarijní.

Střešní krytina
o Současná střešní krytina je na několika místech poškozena. Z tohoto důvodu do střešní konstrukce
zatéká.

Poškozená konstrukce krovu věže
o Z důsledku zatékání do konstrukce věže byl poškozen i krov kostela a část obvodového zdiva.

o V trámech se také nalézá dřevokazný škůdce. Stavební firma, která prováděla průzkum krovu zjistila, že na mnoha místech jsou trámy i bednění lokálně narušeny.

o Problémem jsou i poruchy dílčí části konstrukce věže v místě spojů jednotlivých nosných prvků (např. trámky ochozu lucerny, vazný trám...).

Stavební dokumentace, která detailně popisuje poškození kostela je Vám všem k dispozici k nahlédnutí na faře.